Calcularea Mediei

08 iulie 2018

Vă punem la dispoziție câte un Excel pentru fiecare an de studiu, în care puteţi să vă calculaţi media ponderată.

Puteţi să vă organizaţi şi să realizaţi tabele pe grupe/serii/an, astfel încât să aveţi un clasament provizoriu înainte de restanţe şi măriri. Nu uitați să țineți cont de sudenții străini și cei care nu pot trece la buget!
LICENȚĂ 2018

19 iunie 2018

Cererile de licență trebuie predate URGENT (PENTRU STUDENŢII ÎN ANUL VI, AN UNIVERSITAR 2017-2018) la secretariatul Facultății, însoțite de planul lucrării de licență. Găsiţi ataşată cererea de licenţă în format PDF.

Deadline-ul pentru predarea lucrării de licență este 1 SEPTEMBRIE. Lucrarea de licență va fi depusă la Secretariatul Facultății, alături de: - CD - care să conțină lucrarea de licență în format PDF și prezentarea lucrării în format Power Point. CD-ul va fi lipit pe a doua pagină a coperții, într-un plic special pentru CD-uri, astfel încât să se scoată cu ușurință. - REZUMAT al lucrării, de maximum două pagini, realizat de către student. Aveți atașat un draft de rezumat standard în format WORD. - REFERAT al lucrării, realizat de coordonatorul știițific. - DECLARAȚIE DE PLAGIAT. Aveți atașată declarația care trebuie completată în format PDF.

Lucrarea de licență, împreună cu documentele menționate, vor fi predate într-UN SINGUR EXEMPLAR la secretariat. Exemplarul respectiv va ajunge la Comisia de examinare. Se poate printa licența în mai multe exemplare.

Lucrarea de licență se va printa la EDITURA UNIVERSITĂȚII (Bd. Eroii Sanitari, nr. 8).

ATENȚIE: Titlul de pe lucrarea de licență trebuie să COINCIDĂ EXACT cu titlul de pe cerere.

Mai multe informaţii despre examenul de licenţă puteţi găsi la adresa https://umfcd.ro/educatie/examen-de-licenta/regulament-examen/.

*Informaţiile postate au caracter orientativ şi au fost redactate în urma consultării cu Secretariatul Facultăţii.