Înapoi la lsmdb.ro

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Metodologia Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară 2017


Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 9:00, pe baza Cărții de Identitate (sau a Pașaportului) și a dovezii de achitare a taxei de participare.
Intrarea în sala de examen se face până la ora 10:00, după care accesul în sală este interzis. Totodată, timp de o oră, nu este permisă părăsirea sălii de examen. După această perioadă, participanții pot părăsi temporar sală, pe rând și cu condiția de a fi însoțiți de un Supraveghetor.
Accesul în sală este permis cu maxim două pixuri cu pastă albastră. Orice echipament electronic (telefon, tabletă, calculator, ceas cu afișaj electronic, laptop etc.) va fi înmânat Supraveghetorilor și etichetat. Sticlele de apă vor fi etichetate la intrarea în sală, de asemenea.
Participantului îi este interzis să aibă asupra sa în timpul examenului:
  1. Materiale informative, foi și caiete de orice fel;
  2. Orice fel de aparat electronic.
  3. Sticle de apă etichetate;
  4. Articole vestimentare largi;
  5. Alimente;
Durata examenului va fi de 2 ore și 30 minute. Părăsirea sălii înainte pe durata examenului va fi considerată renunțare la Examen și sancționată cu anularea lucrării.
În timpul examenului, participanții nu au voie să vorbească între ei, eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți participanți. Orice conversație între participanți va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din Simularea Examenului de Admitere.
Orice încercare de fraudare a Simulării Examenului de Admitere va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.
Dacă unui participant i se face rău în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat Supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii. Dacă starea de sănătate îi permite să revină în sală, el își va putea continua Examenul, fără ca timpul efectiv de lucru să fie prelungit.
La primirea subiectelor, acestea nu vor fi deschise inainte de anunțul Comisiei și de pornirea cronometrului.
Pe toată durata examenului, participanții vor avea afișat într-un loc vizibil timpul efectiv de lucru.
După expirarea timpului de lucru, Comisia va anunța încheierea Simulării Examenului de Admitere. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos, de a întoarce foaia de examen pe dos și de a aștepta ca supraveghetorii să le ridice lucrarea de pe masă. Orice tentativă de a mai scrie după terminarea celor 2 ore și 30 minute va fi sancționată cu anularea lucrării.
După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie strigați de către Corector. Părăsirea sălii înainte de a asista la corectarea lucrării va fi considerată renunțare la Examen și sancționată cu anularea lucrării.
Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări numărătoarea Corectorului și de a semnala eventualele erori.
După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sala şi poate părăsi sala.