Skip to content Skip to footer

I. Informații generale​


Prin prezenta Politică de Confidențialitate dorim să vă explicam modul în care are loc prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către LSMDB. Datele cu Caracter Personal sunt reprezentate de orice date care pot duce la identificarea unei persoane fizice.  Intenția noastră este de a vă pune la dispoziție informații suficiente, prezentate într-o manieră facilă, pentru a ne asigura de înțelegerea operațiunilor de prelucrare pe care LSMDB le efectuează, în contextul legal aplicabil. Pentru orice detalii care ar putea fi necesare în vederea înțelegerii Politicii de Confidențialitate ori a proceselor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale dumneavoastră, vă oferim posibilitatea de a ne comunica orice nelămuriri sau solicitări pe care le-ați putea avea, utilizând datele de contact indicate pe site-ul asociației – lsmdb.ro.

II. Scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal


Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este făcută în condiții de securitate optime si în scopuri legitime legate de desfășurarea activității asociației LSMDB, pentru reclamă, marketing, publicitate, statistică, precum și pentru înscrierea și participarea la proiecte în calitate de voluntar și pentru eliberarea certificatelor de voluntariat. De fiecare dată când solicităm colectarea, ulterior prelucrarea și eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face în scopurile menționate, completarea formularului și respectiv înscrierea constituind acordul dumneavoastră în acest sens.

III. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:​


 • Realizarea înscrierii în calitate de voluntar sau participant la proiectele organizate de LSMDB, precum și eliberarea contractelor de voluntariat și a certificatelor.
 • Realizarea de materiale media și publicitare, cu scopul promovării asociației.
 • Realizarea de email-uri, articole și alte mijloace scrise sau online cu scop informativ asupra proiectelor asociației sau a altor proiecte de natură similară.
 • Realizarea de statistici asupra participării la proiecte, statistici care nu mai prezintă caracter de date personale. Astfel, datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către terți, decât în situații speciale, cu acordul dumneavoastră.
  • Situația în care datele dumneavoastră ajung în posesia terților o constituie înscrierea la workshopuri, acestea fiind organizate în mare parte de parteneri, colaboratori sau sponsori. Datele ajunse în posesia acestora le constituie numele participanților la workshopuri, înscrierile fiind nominale. Aceștia se obligă, la rândul lor, să respecte prezenta Politică de Confidențialitate și să nu dezvăluie către terți datele dumneavoastră.
Asociația nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru datele inexacte sau incorecte pe care le furnizați, fiind de datoria dumneavoastră să contactați asociația pentru corectarea acestora.

IV. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal​


Intenționăm să păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate.

V. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal​


În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi principale:
 • Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea asociației o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).
 • Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.
 • Dreptul la ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării; situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea asociației restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va dura atât timp cat este necesar asociației să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) asociația nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopurile mai sus menționate dar dumneavoastră solicitați Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați.
Prin asociație se înțelege asociația Liga Studenților la Medicină Dentară București.

Actualizat ultima dată pe 31.10.2021.