Skip to content Skip to footer

I. Înscrierea ca membru LSMDB​


1. Înscrierea ca membru în cadrul asociației Liga Studenților la Medicină Dentară București se va realiza conform platformei utilizate pentru înscrieri, completând corect datele cerute. Declar pe proprie răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea.
2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.
3. În cazul în care aleg plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma LibraPay și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.
4. În cazul în care aleg plata prin ordin de plată (transfer bancar), îmi asum că voi realiza plata înaintea înscrierii pentru a putea completa în formularul de înscriere numărul ordinului de plată.
5. În cazul metodelor de plată mai sus menționate, lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invalidarea înscrierii. În cadrul raporturilor cu terțe persoane, LSMDB pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: sediul nostru este situat în Splaiul Independenței, Nr. 290, e-mail: contact@lsmdb.ro.​

II. Politica de retur și anulare​


1. Înțeleg și îmi asum că, odată făcută plata, taxa de înscriere nu se returnează.
2. În cazul în care datele introduse sunt greșite, este răspunderea mea să contactez Asociația pentru corectarea acestora. Datele vor putea fi modificate la cererea prin email a studentului. Email-ul va fi trimis la adresa contact@lsmdb.ro .​

III. Înscrierea la evenimente organizate de LSMDB​


1. Înscrierea la eveniment se va realiza conform platformei utilizate pentru înscrieri, completând corect datele cerute. Declar pe proprie răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea.
2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.
3. În cazul în care aleg plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma LibraPay și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.
4. În cazul în care aleg plata prin ordin de plată (transfer bancar), îmi asum că voi realiza plata înaintea înscrierii pentru a putea completa în formularul de înscriere numărul ordinului de plată.
5. În cazul metodelor de plată mai sus menționate, lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invaliditatea înscrierii.​

IV. Desfășurarea evenimentelor organizate de LSMDB​


1. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca materialele media realizate pe parcursul evenimentului să fie folosite cu scop publicitar pe paginile evenimentului (web, Facebook, Instagram) și ale partenerilor, precum și în alte materiale publicitare tipărite sau nu.
2. Înțeleg și îmi asum să adopt o conduită corespunzătoare naturii și locației evenimentului, fiind conștient că este un eveniment independent și neafiliat cultural, politic sau religios.
3. Înțeleg și îmi asum că nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate. Totodată, sunt direct responsabil de consumul personal de alcool și de consecințele sale.
4. Asociația nu este în niciun fel responsabilă pentru orice daune materiale sau fizice/deces produse în incinta evenimentului. Înțeleg și îmi asum că orice daune materiale sau fizice sunt responsabilitatea participantului și va suporta consecințele, conform legilor în vigoare. Orice daune materiale aduse locațiilor sau materialelor organizatorului aduc după sine obligația de plată a acestora.
5. Furtul de orice natură nu va fi tolerat. Asociația nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice furturi săvârșite în locațiile de desfășurare ale evenimentului.
6. În cazul în care nu se respectă legea, Regulamentul de ordine interioară al locației, precum și conduita corespunzătoare evenimentului, Asociația are dreptul a revoca accesul la eveniment persoanei în cauză.​

Prin Asociație se înțelege asociația „Liga Studenților la Medicină Dentară Bucureşti”. Prin eveniment, se înțelege orice proiect al Asociației – prezentare, conferință, workshop, training, gală etc.

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 31 Octombrie 2021.​